||-|| ฝึกจิต ฝึกนิสัยให้เป็นคนเอาใจใส่ ปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันให้ดีที่สุดอยู่เสมอ ด้วยใจดี ใจเมตตา ใจกล้าหาญและอดทน||-|| อย่าให้โชคชะตามากำหนดชีวิตคุณ แต่คุณต้องกำหนดชีวิตคุณ ด้วยตัวคุณเอง||-|| รกฺเขยฺย อตฺตโน สาธุํ ลวณํ โลณตํ ยถา = พึงรักษาความดีของตนไว้ ดังเกลือรักษาความเค็ม||-|| เสียงติชม ใครยึดถือก็คือคนโง่ เหมือนกินลมปาก กินน้ำลายของคนอื่นเขา!!!!(หลวงพ่อลี ธมฺมธโร)||-|| อย่าปล่อยให้ตัวเองต้องอมทุกข์ เพราะคำพูดของคนอื่น ที่ไม่เข้าหูเราเลย!! ||-|| ...พอเห็นแก่ธรรมะ ความเห็นแก่ตัวมันก็หายไป...พอเห็นแก่ตัว ความเห็นแก่ธรรมะมันก็หายไป...(ปัญญานันทภิกขุ) ||-|| องค์คุลิมารยังกลับใจ เราเป็นใครทำไมไม่กลับสันดาน!

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่า

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
สมทบทุนสร้างอุโบสถ
ทอดถวาย ณ วัดปรือใหญ่ ตำบลปรือใหญ่ 
อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่  ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช  ๒๕๖๐
เวลา  ๑๐.๐๐ น. - เวลา ๑๒.๐๐ น.

​​​​          ด้วย สหกรณ์การเกษตรขุขันธ์ จำกัด ได้กำหนดที่จะจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดปรือใหญ่ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันจันทร์ ที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตรงกับวัน แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีระกา เพื่อหาทุนทรัพย์จตุปัจจัยให้ทางวัดนำไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ก่อสร้าง บูรณะปฏิสังขรณ์ ถาวรวัตถุ เสนาสนะในวัดต่อไป และยังเป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความรู้สึกอันดี ระหว่างสหกรณ์กับมวลชนสมาชิกทั้งหลายอีกด้วย                                     
       จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายร่วมทำบุญครั้งนี้โดยทั่วกัน ขออำนวยพรให้ทุกท่าน จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ โดยทั่วกัน เทอญ ฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น