||-|| ฝึกจิต ฝึกนิสัยให้เป็นคนเอาใจใส่ ปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันให้ดีที่สุดอยู่เสมอ ด้วยใจดี ใจเมตตา ใจกล้าหาญและอดทน||-|| อย่าให้โชคชะตามากำหนดชีวิตคุณ แต่คุณต้องกำหนดชีวิตคุณ ด้วยตัวคุณเอง||-|| รกฺเขยฺย อตฺตโน สาธุํ ลวณํ โลณตํ ยถา = พึงรักษาความดีของตนไว้ ดังเกลือรักษาความเค็ม||-|| เสียงติชม ใครยึดถือก็คือคนโง่ เหมือนกินลมปาก กินน้ำลายของคนอื่นเขา!!!!(หลวงพ่อลี ธมฺมธโร)||-|| อย่าปล่อยให้ตัวเองต้องอมทุกข์ เพราะคำพูดของคนอื่น ที่ไม่เข้าหูเราเลย!! ||-|| ...พอเห็นแก่ธรรมะ ความเห็นแก่ตัวมันก็หายไป...พอเห็นแก่ตัว ความเห็นแก่ธรรมะมันก็หายไป...(ปัญญานันทภิกขุ) ||-|| องค์คุลิมารยังกลับใจ เราเป็นใครทำไมไม่กลับสันดาน!

วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557

พระครูปรภัศร์ฯบรรยายธรรมในโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จัดโดยเทสบาลตำบลเมืองขุขันธ์(15 ตุลาคม 2557)

             วันที่ 15 ตุลาคม  2557 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ(พมจ.ศรีสะเกษ)ร่วม งานพัฒนาชุมชน ทต.เมืองขุขันธ์ ได้จัดขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นายสืบสวัสดิ์ สืบสายพรหม นายกเทศมนตรีตำบลเมืองขุขันธ์ มาเป็นประธาน พร้อม ได้รับเกียรติจาก นายทวีศักดิ์ สิงห์ดง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ มาให้ความรู้ต่างๆและสิทธิต่างๆ ซึ่งเทศบาลอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับคัดเลือก ในการจัดตั้งศูนย์แห่งนี้ และมีกิจกรรม การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ โดยเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลขุขันธ์ และ ช่วงบ่าย รับฟังพระธรรมเทศนา จากพระครูประภัศร์สุตาลังการ เจ้าอาวาสวัดบ้านปรือใหญ่ (ในปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอภูสิงห์อีกตำแหน่งหนึ่งด้วย)
ขอบคุณภาพ/ข่าว จาก : เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น