||-|| ฝึกจิต ฝึกนิสัยให้เป็นคนเอาใจใส่ ปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันให้ดีที่สุดอยู่เสมอ ด้วยใจดี ใจเมตตา ใจกล้าหาญและอดทน||-|| อย่าให้โชคชะตามากำหนดชีวิตคุณ แต่คุณต้องกำหนดชีวิตคุณ ด้วยตัวคุณเอง||-|| รกฺเขยฺย อตฺตโน สาธุํ ลวณํ โลณตํ ยถา = พึงรักษาความดีของตนไว้ ดังเกลือรักษาความเค็ม||-|| เสียงติชม ใครยึดถือก็คือคนโง่ เหมือนกินลมปาก กินน้ำลายของคนอื่นเขา!!!!(หลวงพ่อลี ธมฺมธโร)||-|| อย่าปล่อยให้ตัวเองต้องอมทุกข์ เพราะคำพูดของคนอื่น ที่ไม่เข้าหูเราเลย!! ||-|| ...พอเห็นแก่ธรรมะ ความเห็นแก่ตัวมันก็หายไป...พอเห็นแก่ตัว ความเห็นแก่ธรรมะมันก็หายไป...(ปัญญานันทภิกขุ) ||-|| องค์คุลิมารยังกลับใจ เราเป็นใครทำไมไม่กลับสันดาน!

วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557

เกี่ยวกับวัดปรือใหญ่

วัดบ้านปรือใหญ่ 
เลขที่ 38 บ้านปรือใหญ่ หมู่ที่ 1 
ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 33140 


            พระครูประภัศร์สุตาลังการ เจ้าอาวาสวัดบ้านปรือใหญ่ ในปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอภูสิงห์อีกตำแหน่งหนึ่งด้วย เป็นพระสังฆาธิการที่มีคุนูปการต่อพระพุทธศาสนา มีจริยวัตรที่งดงามปฏิบัติตนตั้งอยู่ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ภิกษุ สามเณรและพุทธศาสนานิกชน เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถหลายด้าน เป็นพระนักเทศที่มีวิธีการเทศ ใช้คำคมผสมภูมิปัญญาท้องถิ่น ยกตัวอย่างให้ผู้ฟังเห็นอย่างแยบยล สอดแทรกคติธรรม คำสอน ยกตัวอย่างชัดเจน คนฟังไม่เบื่อ เพราะท่านศึกษาเรียนรู้ให้เป็นผู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น