||-|| ฝึกจิต ฝึกนิสัยให้เป็นคนเอาใจใส่ ปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันให้ดีที่สุดอยู่เสมอ ด้วยใจดี ใจเมตตา ใจกล้าหาญและอดทน||-|| อย่าให้โชคชะตามากำหนดชีวิตคุณ แต่คุณต้องกำหนดชีวิตคุณ ด้วยตัวคุณเอง||-|| รกฺเขยฺย อตฺตโน สาธุํ ลวณํ โลณตํ ยถา = พึงรักษาความดีของตนไว้ ดังเกลือรักษาความเค็ม||-|| เสียงติชม ใครยึดถือก็คือคนโง่ เหมือนกินลมปาก กินน้ำลายของคนอื่นเขา!!!!(หลวงพ่อลี ธมฺมธโร)||-|| อย่าปล่อยให้ตัวเองต้องอมทุกข์ เพราะคำพูดของคนอื่น ที่ไม่เข้าหูเราเลย!! ||-|| ...พอเห็นแก่ธรรมะ ความเห็นแก่ตัวมันก็หายไป...พอเห็นแก่ตัว ความเห็นแก่ธรรมะมันก็หายไป...(ปัญญานันทภิกขุ) ||-|| องค์คุลิมารยังกลับใจ เราเป็นใครทำไมไม่กลับสันดาน!

วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557

พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑๒ ยมกปาฏิหาริย์ และโปรดพระพุทธมารดา


ธรรมะบรรยาย เรื่อง พุทธประวัติ
พุทธประวัติ (ภาษาไทย) ตอนที่ ๑๒ ยมกปาฏิหาริย์
และโปรดพระพุทธมารดา
บรรยายโดย: พระครูประภัศร์สุตาลังการ เจ้าอาวาสวัดบ้านปรือใหญ่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น