||-|| ฝึกจิต ฝึกนิสัยให้เป็นคนเอาใจใส่ ปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันให้ดีที่สุดอยู่เสมอ ด้วยใจดี ใจเมตตา ใจกล้าหาญและอดทน||-|| อย่าให้โชคชะตามากำหนดชีวิตคุณ แต่คุณต้องกำหนดชีวิตคุณ ด้วยตัวคุณเอง||-|| รกฺเขยฺย อตฺตโน สาธุํ ลวณํ โลณตํ ยถา = พึงรักษาความดีของตนไว้ ดังเกลือรักษาความเค็ม||-|| เสียงติชม ใครยึดถือก็คือคนโง่ เหมือนกินลมปาก กินน้ำลายของคนอื่นเขา!!!!(หลวงพ่อลี ธมฺมธโร)||-|| อย่าปล่อยให้ตัวเองต้องอมทุกข์ เพราะคำพูดของคนอื่น ที่ไม่เข้าหูเราเลย!! ||-|| ...พอเห็นแก่ธรรมะ ความเห็นแก่ตัวมันก็หายไป...พอเห็นแก่ตัว ความเห็นแก่ธรรมะมันก็หายไป...(ปัญญานันทภิกขุ) ||-|| องค์คุลิมารยังกลับใจ เราเป็นใครทำไมไม่กลับสันดาน!

วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557

งานบุญถวายมหาสังฆทาน ณ วัดค่ายนิคม ต.นิคมพัฒนา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ( 29 กันยายน 2557)

งานบุญถวายมหาสังฆทาน ณ วัดค่ายนิคม 
ต.นิคมพัฒนา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพฒนา อ่านใบตราตั้งรองเจ้าคณะตำบลปรือใหญ่
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส  และไวยาวัจกร ณ วัดค่ายนิคมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น